• Tagespreis 09:00-18:00 Uhr (Mo-Fr) 115 Euro inkl. 200 km frei
  • Wochenende (Fr-Mo)         300 Euro inkl. 500 km frei
  • Kompl.Woche 7 Tage          490 Euro inkl. 1500 km frei
  • Sparwoche 5 Tage (Di-Fr)   289 Euro inkl. 800 km
  • Mehrkilometer                   0.50 Euro